Mengenai Saya

Foto Saya
Herry - Juliansyah
Aq hanyalah manusia biasa yang ingin terus berusaha untuk belajar, menggapai impian.

Selasa, 08 Oktober 2013

Al-Ikhlas

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
qul huwa allaahu ahad

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
allaahu shamad

3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan.
lam yalid walam yuulad

4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.
walam yakun lahu kufuwan ahad

Comments :

0 komentar to “Al-Ikhlas”


Posting Komentar